Hãy cùng niệm với họ – Om Mani Padme Hum

.. VÌ SAO PHẬT KHÔNG CỨU TÂY TẠNG …

Mấy hôm nay có nhiều vị hỏi Thầy, hiện trạng và viễn cảnh của Tây Tạng hôm nay, tại sao chư Phật và Bồ Tát làm ngơ. Trươc lực tu của đại chúng hơn 10.000 người vẫn không đủ cảm ứng chư Phật và Bồ Tát hay sao.

Chúng tôi xin mạn phép trao đổi như sau:

Vì có 3 điều Phật không làm được: 1 trong 3 đó là Continue reading “Hãy cùng niệm với họ – Om Mani Padme Hum”

Khai Thị – Ấn Quan Đại Sư

Tên sách: Khai Thị
Tác Giả: Ấn Quan Đại Sư
Người đọc: Đang cập nhật…
Mô tả: Gồm 3 track – Tải về (31.8 MB)

Nhặt Lá Bồ Đề – Thích Thanh Từ

Tên sách: Nhặt Lá Bồ Đề
Tác Giả: HT.Thích Thanh Từ
Người đọc: Tâm Kiến Chánh
Mô tả: Gồm 12 track – Tải về (481.3 MB)

Hành Trình Về Phương Đông – Nguyên Phong

Tên sách: Hành Trình Về Phương Đông (1857 – 1953)
Tựa khác: Life and Teaching of the Masters of the Far East
Phóng tác: Nguyên Phong
Người đọc: Đang cập nhật…
Mô tả: Gồm 10 track – Tải về (99.1 MB)

Những dòng sữa mẹ – Thích Huyền Vi

Tên sách: Những dòng sữa mẹ
Tác Giả: HT.Thích Huyền Vi
Người đọc: Tâm Kiến Chánh
Mô tả: Gồm 24 track – Tải về (496 MB)

Continue reading “Những dòng sữa mẹ – Thích Huyền Vi”

Tạng thư Sống Chết – Sogyal Rinpoche

Tên sách: The Tibetan Book Of Living And Dying
Tác Giả: Sogyal Rinpoche
Phóng tác: Ni sư Thích Nữ Trí Hải
Người đọc: Tâm Kiến Chánh
Mô tả: Gồm 18 track – Tải về (96.97 MB)