Hành Trình Về Phương Đông – Nguyên Phong

Tên sách: Hành Trình Về Phương Đông (1857 – 1953)
Tựa khác: Life and Teaching of the Masters of the Far East
Phóng tác: Nguyên Phong
Người đọc: Đang cập nhật…
Mô tả: Gồm 10 track – Tải về (99.1 MB)

Hành Trình Về Phương Đông – Nguyên Phong

Những dòng sữa mẹ – Thích Huyền Vi

Tên sách: Những dòng sữa mẹ
Tác Giả: HT.Thích Huyền Vi
Người đọc: Tâm Kiến Chánh
Mô tả: Gồm 24 track – Tải về (496 MB)

Continue reading “Những dòng sữa mẹ – Thích Huyền Vi”

Những dòng sữa mẹ – Thích Huyền Vi

Tạng thư Sống Chết – Sogyal Rinpoche

Tên sách: The Tibetan Book Of Living And Dying
Tác Giả: Sogyal Rinpoche
Phóng tác: Ni sư Thích Nữ Trí Hải
Người đọc: Tâm Kiến Chánh
Mô tả: Gồm 18 track – Tải về (96.97 MB)

Tạng thư Sống Chết – Sogyal Rinpoche

Tứ Diệu Đế

Tên sách: Tứ Diệu Đế
Tác Giả: Hòa thượng Thích Thiện Hoa (Sư tầm biên soạn)
Người đọc: Bùi Huy Hồ, Tâm Từ
Mô tả: Gồm 8 track – Tải về (26.2 MB)

Tứ Diệu Đế

Sự tích Phật Adida và bảy vị Bồ Tát

Tên sách: Sự tích Phật Adida và bảy vị Bồ Tát
Tác Giả: Thanh Tâm (Sư tầm biên soạn)
Người đọc: Bùi Huy Hồ
Mô tả: Gồm 8 track – Tải về (21.45 MB)

Sự tích Phật Adida và bảy vị Bồ Tát

Dấu Chân Trên Cát

Tên sách: Dấu Chân Trên Cát
Tác Giả: Đang cập nhật
Phóng tác: Nguyên Phong
Người đọc: Tâm Kiến Chánh
Mô tả: Gồm 17 track – Tải về (669.54 MB)

Dấu Chân Trên Cát