Tuyết Liên Hoa

Tỉnh Thức trong tĩnh lặng

The Life of Buddha – BBC

Tên phim: Cuộc đời đức Phật (2001)
Hãng sản xuất: BBC
Phụ đề: Tiếng Việt .

Hành Trình Về Phương Đông – Nguyên Phong

Tên sách: Hành Trình Về Phương Đông (1857 – 1953)
Tựa khác: Life and Teaching of the Masters of the Far East
Phóng tác: Nguyên Phong
Người đọc: Đang cập nhật…
Mô tả: Gồm 10 track – Tải về (99.1 MB)

Những dòng sữa mẹ – Thích Huyền Vi

Tên sách: Những dòng sữa mẹ
Tác Giả: HT.Thích Huyền Vi
Người đọc: Tâm Kiến Chánh
Mô tả: Gồm 24 track – Tải về (496 MB)

Đọc tiếp »

Tạng thư Sống Chết – Sogyal Rinpoche

Tên sách: The Tibetan Book Of Living And Dying
Tác Giả: Sogyal Rinpoche
Phóng tác: Ni sư Thích Nữ Trí Hải
Người đọc: Tâm Kiến Chánh
Mô tả: Gồm 18 track – Tải về (96.97 MB)

Tứ Diệu Đế

Tên sách: Tứ Diệu Đế
Tác Giả: Hòa thượng Thích Thiện Hoa (Sư tầm biên soạn)
Người đọc: Bùi Huy Hồ, Tâm Từ
Mô tả: Gồm 8 track – Tải về (26.2 MB)

Sự tích Phật Adida và bảy vị Bồ Tát

Tên sách: Sự tích Phật Adida và bảy vị Bồ Tát
Tác Giả: Thanh Tâm (Sư tầm biên soạn)
Người đọc: Bùi Huy Hồ
Mô tả: Gồm 8 track – Tải về (21.45 MB)

Dấu Chân Trên Cát

Tên sách: Dấu Chân Trên Cát
Tác Giả: Đang cập nhật
Phóng tác: Nguyên Phong
Người đọc: Tâm Kiến Chánh
Mô tả: Gồm 17 track – Tải về (669.54 MB)

Đường Mây Trong Cõi Mộng – Hám Sơn Đại Sư

Tên sách: Đường Mây Trong Cõi Mộng
Tác Giả: Hám Sơn Đại Sư
Phóng tác: Thích Hằng Đạt & Nguyên Phong
Người đọc: Tâm Kiến Chánh
Mô tả: Gồm 16 track – Tải về (625.20 MB)

Vô Thường – Thích Giác Thiện

Tên sách: Vô Thường
Tác Giả: Thích Giác Thiện
Người đọc: Huy Hồ, Chiếu Thành
Mô tả: Gồm 2 track – Tải về (40.95 MB)

Huyền Thuật Và Các Đạo Sĩ Tây Tạng – Alexandra David-Néel

Tên sách: Huyền Thuật Và Các Đạo Sĩ Tây Tạng
Tác Giả: Alexandra David-Néel
Phóng tác: Nguyên Phong
Người đọc: Tâm Kiến Chánh
Mô tả: Gồm 12 track – Tải về (61.00 MB)

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 107 other followers